Kontrakt Handlowy 2023

32BJ ZWYCIĘSTWO KONTRAKTU HARTFORD/NEW HAVEN

Wasz Komitet Negocjacyjny 32BJ osiągnął wstępne porozumienie w sprawie nowego kontraktu handlowego!

Z przyjemnością jednogłośnie rekomendujemy do ratyfikacji nowy czteroletni Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 

Porozumienie to zapewnia:

  • Podwyżkę płac o $3.10
  • Zabezpieczenie naszych bardzo dobrych świadczeń zdrowotnych bez obciążania pracowników kosztami składek
  • Podwyżkę na fundusz emerytalny o 12%
  • Zwiększenie funduszu szkoleniowego o 13%
  • Juneteenth jako płatne święto

Płaca

Świadczenia zdrowotne:

Zgodzili się na opłacanie składek na okres obowiązywania umowy. Przez kolejne cztery lata z powodzeniem zabezpieczyliśmy nasz fundusz świadczeń zdrowotnych. 

Świadczenia emerytalne

Utrzymaliśmy świadczenia emerytalne dla pracowników okręgu miejskiego (City), z łączną składką 80 centów za godzinę, z podwyżką o 5 centów w 2024 r. i podwyżką o 5 centów w 2025 r., co daje łącznie 90 centów za godzinę świadczeń emerytalnych. W podobny sposób dla pracowników okręgu podmiejskiego (Suburbs) utrzymaliśmy i podnieśliśmy świadczenia emerytalne, z podwyżką o 5 centów w 2024 r. i podwyżką o 5 centów w 2025 r., co daje łącznie 55 centów za godzinę. 

Święta, Wakacje i inne Ulepszenia

• Dodano Juneteenth jako płatne święto.  

• Wygrano dodatkowy dzień chorobowy/personalny dla wszystkich członków. 

• Zabezpieczyliśmy Fundusz Szkoleniowy i Fundusz Prawny na okres obowiązywania Umowy oraz ustanowiliśmy Komitet ds. Zarządzania Pracą w celu poprawy wdrażania Funduszu Szkoleniowego.

 

Ogólnokrajowa inicjatywa "Podpisz jeden, podpisz wszystkich"

Wszyscy pracodawcy objęci naszą umową zgadzają się, że będą przestrzegać wszystkich umów związkowych wynegocjowanych przez SEIU gdziekolwiek w Stanach Zjednoczonych.

Wynegocjowano Dodatkowe Ulepszenia

Poprawa języka zasad niedyskryminacji, w tym też odniesienie do ustawy o ochronie pracownic w ciąży (the Pregnant Workers Fairness Act.)

This website uses cookies. By continuing to use this website you consent to cookies being used. Visit our Privacy Policy and Terms of Use.

Scroll to Top